An Triail - VISUAL

VISUAL Centre for Contemporary Art &
The George Bernard Shaw Theatre

Fibin Teoranta: An Triail

Ireland's only professional Irish language theatre are back with their nationwide tour for schools, particularly for Leaving Certificate Curriculum.  This year the award winning company brings you ‘An Triail’

Monday 16th & Tuesday 17th October 2023 | 10:30am & 12:30pm

Admission: €17 & Teacher Free

THEATRE UPCOMING TWITTER 69

Fíbín returns.

Ireland's only professional Irish language theatre are back with their nationwide tour for schools, particularly for Leaving Certificate Curriculum.  This year the award winning company brings you ‘An Triail’, but this is An Triail as you’ve never seen it before.  Prepare for puppets, high entertainment and such engaging visuals that you’ll actually WANT to answer questions on it.  Bringing a seemingly outdated plot into the context of our modern society, Fíbín seek to address issues highlighted by both teachers and students alike.  Difficulties in relating to the characters as the drama unfolds, comprehending the confinements of 1950’s Ireland and seeing beyond the black and white nature of dialogue are all dealt with in this snappy Fíbín production.  Come and see for yourselves!

Duration 50 mins

Directed by Cillian O Donnachadha

‘An Triail’

Fíbínar ais.

Tá an t-aoncomhlachtproifisiúnta Gaeilge thar n’ais leis an turas náisiúnta meán scoile, dírithe go háirithe ar churaclaim na hardteistiméireachta.  An bhliainseo, cuireann an comhlacht buaite duais ‘An Triail’ chun stáitse, ach níhé ‘An Triail’ mar a bhfacatúriamh é seo.  Bí ag súil le puipéid, ard-siamsaíocht, agus íomhánna chomh láidir go mbeidh tú AG IARRAIDH ceisteanna a fhreagairtfaoi.  Ag tabhairt comhthéacs an sochaínua-aimseartha do scéal atá airithe a bheith as dáta, teastaíonn ó Fíbín déileáil leis na ceisteanna a bhíonn ag mic léinn agus múinteoirí.  Leis an léiriú seo téann Fíbín i ngleic le deacrachtaí; patuaire dos na carachtair a bhraith, tuiscint a fháil ar srianta na tíre sna 1950’s agus níos mó ná dubh agus bán na cainte a fheiceáil.  Bígílinn!

Fad anseó 50 nóimead